Звернення громадян


 

  Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками роботи 2016 року та завдання на 2017 рік   

Статистичний звіт за показниками класифікатора звернень громадян, що надійшли до Богодухівського колегіуму № 2  Богодухівської районної ради Харківської області за І півріччя 2017 року

 

АНАЛІЗ

про стан роботи Богодухівського колегіуму № 2

з питань виконання Закону України «Про звернення громадян»

за І півріччя 2017 року

 

Протягом І півріччя 2017 року до Богодухівського колегіуму № 2 надійшло 42 звернення, а саме: надання архівних довідок – 9, кадрові питання – 9; інші – 24.

За видами звернень:

- про кадрові питання – 9 (21,5%);

- про поведінку учнів – 1 (2,4%);

- про надання довідок про навчання – 9 (21,5%);

- про вибуття в інший навчальний заклад – 5 (11,9%);

- про зарахування учнів до колегіуму – 7 (16,5%);

- про переведення в інший клас – 4 (9,5%);

- про оздоровлення – 4 (9,5%);

- про здійснення підвозу – 1 (2,4%);

- про оформлення дубліката атестата – 1 (2,4%);

- про надання інформації – 1 (2,4%).

Порушень термінів розгляду звернень громадян у І півріччі 2017 року не допущено.

Журнал обліку особистого прийому громадян у колегіумі ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства. Записи в журнал вносяться в день прийому, відповідно до затвердженого графіку. Журнал пропозицій, заяв та скарг громадян ведеться у відповідності до вимог Інструкції з діловодства.

У роботі із зверненнями використовується Класифікатор звернень громадян. Проводиться аналітична робота у розрізі питань, що порушуються у зверненнях.

Відповідно до плану роботи Богодухівського колегіуму № 2 на 2016/2017 навчальний рік на нарадах при директорові 04.01.2017 та 27.04.2017 слухалися питань виконання Закону України «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками 2016 року та завдання на 2017 рік», «Про звернення громадян за І квартал 2017 року».

У Богодухівському колегіумі № 2 вживаються відповідні заходи для посилення контролю за розглядом звернень, дотриманням термінів розгляду та наданням обґрунтованих, змістовних відповідей на звернення.

Особисті прийоми громадян директором колегіуму проводилися відповідно до графіка, затвердженого наказом від 03.01.2017 № 2 “Про затвердження графіка прийому громадян директором Богодухівського колегіуму № 2 на 2017 рік”. У графіку особистого прийому громадян директором колегіуму передбачений особистий прийом громадян кожного понеділка місяця.

Навчальним закладом проводиться робота по усуненню недоліків та по підвищенню ефективності роботи зі зверненнями громадян.

За результатами розгляду звернень громадян за І півріччя 2017 року:

38 – вирішено позитивно;

4 – дано роз`яснення.

 

АНАЛІЗ

про стан роботи зі зверненнями громадян за І квартал 2017 року

На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження першого заступника голови обласної державної адміністрації від 27.12.2010 № 737 «Про вдосконалення роботи із зверненнями громадян», наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.01.2017 № 9 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками роботи у 2016 році та завдання на 2017 рік», відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації від 17.01.2017 № 30 «Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками роботи у 2016 році та завдання на 2017 рік» директором Богодухівського колегіуму № 2 (далі – колегіум) проаналізовано роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2017 року.

За звітний період на особистий прийом звернулося 21 громадян. Всі звернення громадян були прийнятті під час особистого прийому директором колегіуму (І квартал 2016 року – 21).

Станом на 01.04.2017 відсутні звернення, що перебувають на контролі.

За видами звернень – це заяви поведінка учнів (1 звернення, 4,7%); про надання довідок про навчання (4 звернення, 19%); про працевлаштування (5 звернень, 24%), про вибуття в інший навчальний заклад (3 звернення, 14,4%); про зарахування учнів до колегіуму (4 звернення, 19%); про оздоровлення (2 звернення, 9,5%), про переведення в інший клас (1 звернення, 4,7%), про надання інформації (1 звернення, 4,7%).

За результатами розгляду звернень громадян:

- 19 (90,5%) – вирішено позитивно;

- 2 (9,5%) – дано роз’яснення.

Скарги відсутні.

За звітний період порушень термінів розгляду звернень громадян
у колегіумі не допущено.

Відповідно до плану роботи Богодухівського колегіуму № 2 на 2015/2016 навчальний рік на нараді при директорові 05.01.2016 слухалося питань «Про роботу зі зверненнями громадян за 2016 рік».

У ході роботи з документами дотримувались норми, визначені законодавством щодо термінів розгляду звернень, надавалися мотивовані висновки, які містили об’єктивний аналіз цих зібраних матеріалів. Не допускалися необґрунтовані або неповні відповіді на звернення.